B+R


WTRĄCENIA GIPSU W STOPIE MOSIĄDZU 21.08.2018

Analysis and suggestions


We have analyzed the samples provided and we have determined that the defects are mainly due to investment detachments that ended in the melt during solidification and have left a cavity afterwards. Also, we have verified the presence of small carbonious inclusions that most probably derive from the crucible used. Some examples of these defects can be seen in the photos attached. In order to solve these issues, we suggest that you thoroughly control the architecture of the tress. It is very important that no sharp edges between feeders and main sprue are present since this may lead to protuberances that can break off during casting and consequently inclusions end up in the melt. Also, it is very important that the overall surfaces of the waxes do not present defects that can lead to protrusions in the investment mold for the same afore mentioned reason. Attached you can also find some images that explain in more clear way the types of defects we refer to and which should be avoided to limit inclusions. Also, we suggest you see this video that you can watch at the following link: https://www.youtube.com/watch?v=I5k5lmW1gD4. Here you can see the effect of a turbulent flow when the metal enters the flask (we have also tried to exlain it trhough another image). For the carbonious inclusions instead, we suggest that you review your current burnout cycle. It is possible that you are not eliminating the wax in the right way and some residues remain on the surface of the investment and during casting they end up in the melt. For any douby or inquiry regarding our analysis we remain at your disposition. 


Analiza i sugestie


Przeanalizowaliśmy dostarczone próbki i ustaliliśmy, że wady są głównie spowodowane cząsteczkami gipsu, które utkwiły na powierzchni stopionego metalu, podczas jego krzepnięcia i następnie wypadły tworząc większe lub mniejsze otwory. Sprawdziliśmy również obecność małych węglowych wtrąceń, które najpewniej pochodzą ze zużytego tygla. Niektóre przykłady tych wad można zobaczyć na załączonych zdjęciach. W celu rozwiązania tych problemów sugerujemy, aby dokładnie kontrolować architekturę choinki. Bardzo ważne jest to, żeby nie występowały ostre krawędzie pomiędzy dolotami i trzpieniem choinki, ponieważ może to prowadzić do formowania kolców gipsowych, które mogą odłamać się podczas odlewania, a w rezultacie wtrącenia znajdą się w stopie. Jest również bardzo ważne, aby ogólne powierzchnie wosków nie wykazywały defektów, które mogą prowadzić do wypukłości w formie gipsowej  z tego samego wyżej wymienionego powodu. W załączeniu można również znaleźć rysunki, które w bardziej przejrzysty sposób wyjaśniają typy wad, do których się odnosimy i których należy unikać, aby ograniczyć wtrącenia. Sugerujemy również obejrzenie tego filmu wideo, który można obejrzeć pod następującym linkiem: 


https://www.youtube.com/watch?v=I5k5lmW1gD4

Widać na nim efekt burzliwego przepływu, gdy metal wchodzi do formy gipsowej (próbowaliśmy również wyjaśnić to na innym kolejnym rysunku).
W przypadku inkluzji grafitu zalecamy przejrzenie aktualnego cyklu wypalania. Możliwe, że wosk nie wypływa całkowicie a niektóre pozostałości pozostają na powierzchni gipsu, a podczas odlewania znajdą się w stopie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej analizy pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X