Wzrost konkurencyjności Amber Apple poprzez udział w międzynarodowych imprezach promocyjnych (2012 - 2015)Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności Amber Apple poprzez udział w międzynarodowych imprezach promocyjnych.

Nazwa branżowego programu promocji, związanego z projektem:
Branżowy program promocji branży jubilersko - bursztynniczej

Termin realizacji:
(01/07/2012) – (30/06/2015)

6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Zakres projektu: Amber Apple F.P.H., zgodnie z przyznaną dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizuje przedsięwzięcie, polegające na uczestnictwie przedsiębiorstwa w wybranych działaniach branżowego programu promocji dla branży jubilersko – bursztynniczej.


OGŁOSZENIA ZAWIĄZANE Z PROJEKTEM (link)

Opis projektu:
podstawowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Amber Apple w branży jubilersko – bursztynniczej, który będzie możliwy do osiągnięcia dzięki uczestnictwu w międzynarodowych imprezach promocyjnych, zadaniach dodatkowych (tj. szkolenia), a także poprzez nawiązanie nowych kontaktów z kontrahentami zagranicznymi. Poniżej przedsiebiorstwo prezentuje działania, które zamierza zrealizować w ramach projektu:

W roku 2012 zamierza skorzystać z następujących elementów w ramach branżowego programu:
1. Przygotowanie 500,00 sztuk materiałów informacyjno-promocyjnych 06/07/2012 – 27/07/2012.
2. Targi „Ambermart” 06/09/2012 – 08/09/2012.
3. Targi Hong Kong Jewellery Show 21/09/2012 – 25/09/2012.
4. Targi Złoto Srebro Czas 05/10/2012 – 07/10/2012.
5. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu “Tworzenie marki luksusowej i techniki sprzedaży produktów luksusowych” 05/10/2012 – 07/10/2012.

W roku 2013 zamierza skorzystać z następujących elementów w ramach branżowego programu:
6. Targi “Gem Show” 25/01/2013 – 05/02/2013.
7. Misja gospodarcza Niemcy 22/02/2013 – 25/02/2013.
8. Targi „Amberif” 20/03/2013 – 23/03/2013.
9. Targi „Ambermart” 29/08/2013 – 31/08/2013.
10. Uczestnictwo w pokazie produktów branży jubilersko-burszyniczej podczas targów “Ambermart” 05/09/2013 – 07/09/2013.
11. Targi Hong Kong Jewellery Show 13/09/2013 – 17/09/2013.
12. Targi Złoto Srebro Czas 04/10/2013 – 06/10/2013.
13. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu “Prowadzenie działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych – aspekty ekonomiczno-prawne” 04/10/2013 – 06/10/2013.

W roku 2014 zamierza skorzystać z następujących elementów w ramach branżowego programu:
14. Targi “Gem Show” 24/01/2014 – 04/02/2014.
15. Targi „Amberif” 19/03/2014 – 22/03/2014.
16. Misja gospodarcza Włochy 17/05/2014 – 21/05/2014.
17. Targi „Ambermart” 04/09/2014 – 06/09/2014.
18. Targi Hong Kong Jewellery Show 17/09/2014 – 23/09/2014.
19. Targi Złoto Srebro Czas 03/10/2014 – 05/10/2014.
20. Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu “Strategia budowy marki na rynkach zagranicznych” 03/10/2014 – 05/10/2014.
W roku 2015 zamierza skorzystać z następujących elementów w ramach branżowego programu:
21. Targi “Gem Show” 23/01/2015 – 03/02/2015.
22. Targi „Amberif” 18/03/2015 – 21/03/2015.


Osoba kontaktowa:
Główna księgowa:
Agnieszka Krause
tel. 58 341 99 85
amberapple@amberapple.pl
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X